De levensduur van onze meubels kan worden verlengd door onze meubels opnieuw te stofferen. Dit geeft het meubilair een tweede leven.
Reuse and re-upholstery

Artifort streeft naar een circulaire economie waarin materialen zoveel als mogelijk worden hergebruikt om zo de uitstoot van broeikasgassen te beperken. "We streven ernaar om zo min mogelijk afval te hebben bij het produceren en na de levenscyclus van een product", aldus Reinier van der Lande (Operations Manager Artifort). In een circulaire economie worden de materialen ofwel teruggegeven aan de natuur of ze worden gerecycleerd en opnieuw ingezet bij het maken van nieuwe producten.


Het circulaire economie principe wordt binnen Artifort visueel in een aantal voorbeelden:

Herstofferen meubels

Artifort ontwerpt en produceert hoogwaardige meubels met een lange levensduur. Bij het ontwerpen wordt er al rekening mee gehouden dat de stof niet op het schuim geplakt wordt. Hierdoor kan de levenscyclus van onze meubels verlengd worden door de meubels te herstofferen. Hiermee krijgt het meubel een tweede leven.


Met onze afdeling Herstofferen richt Artifort zich op het herstofferen en het onderhouden van meubilair. Hierdoor kunnen we verantwoording dragen voor een onderdeel binnen de circulaire economie: het hergebruiken van producten en onderdelen. Met herstofferen zorgen wij ervoor dat bestaande stoelen en onderdelen niet in het afval terecht komen, maar hergebruikt worden.


Hergebruik restmaterialen

Omdat Artifort op bestelling produceert, wordt voorkomen dat materialen ongebruikt blijven. We bestellen alleen wat we gebruiken. De materialen die toch overblijven, zoals stof en leer, worden zoveel mogelijk hergebruikt. Met deze restmaterialen worden op dit moment items zoals tassen, keyrings, muismatten en lederen buidels geproduceerd. Daarnaast wordt er continu gezocht naar nieuwe oplossingen voor het hergebruik van restmaterialen.


Binnen de metaalafdeling zijn restmaterialen de laatste jaren tot een minimum beperkt door het op maat inkopen metaal. Het minimale restafval dat ontstaat op de schuimafdeling gaat retour aan de leverancier voor recycling als isolatiemateriaal. Hout restafval wordt versnipperd en gerecycled.


Lees meer over duurzaamheid binnen Artifort