Garantie

Artifort geeft 5 jaar garantie op haar producten, onder voorbehoud van de volgende bepalingen: De garantieperiode gaat in op de dag van levering. De Artifort-garantie omvat het op verzoek van de eigenaar herstellen van montage- en fabricagefouten. Voor materiaalfouten gelden afzonderlijke regelingen die hierna volgen.

Voorwaarden

Onderstaande punten vallen niet onder de garantie:
- Reparaties verricht door derden.
- Ingezonden materialen.
- Normale slijtage en gebruikssporen.
- Schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud.
- Plooivorming.
- De natuurlijke kenmerken van leder, zoals insectenbeten, littekens, kleurnuances.
- Stoffen behandeld met een vuilwerende coating.
- Indirecte schade die het gevolg is van een eventuele montage- en fabricagefout, zoals inkomstendervingen etc.
- Kleurafwijkingen bij nabestellingen.


Verrekening garantiebepaling bij materiaalfouten

Wanneer Artifort ten gevolge van een terecht beroep op de garantiebepalingen het bekledingsmateriaal van de meubelen moet vervangen, dan wordt rekening gehouden met de normale afschrijving op duurzame gebruiksgoederen.

De genoemde termijnen gelden bij normaal gebruik en bij erkenning van uw klacht. Meubelen zijn gebruiksgoederen waardoor bij vervanging of reparatie van de materialen wordt gewerkt met een afschrijvingsdeel per jaar. Dit betekent dat afhankelijk van de leeftijd een bijdrage in de kosten van de reparatie aan u wordt berekend. Uiteraard ontvangt u hiervan op voorhand een prijsopgaaf.

0-2 jaar 100% garantie - uw bijdrage: 0%
2-3 jaar 75% garantie - uw bijdrage: 25%
3-4 jaar 50% garantie - uw bijdrage: 50%
4-5 jaar 25% garantie - uw bijdrage: 75%
Meer dan 5 jaar garantie vervalt

Uw meubel laten repareren
Heeft u een klacht over uw meubel en wilt u uw meubel laten repareren? Vul dan het serviceformulier in.