binnen Artifort wordt structurele aandacht besteed aan het milieu binnen de bedrijfsprocessen
ISO 14001

Het milieumanagementsysteem ISO 14001 richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via dit systeem wordt binnen Artifort structureel aandacht besteed aan het milieu binnen de bedrijfsprocessen.

Milieu

Artifort streeft naar een zo min mogelijke belasting van het milieu. Negatieve effecten op het milieu, bijvoorbeeld door verspilling van grondstoffen of door milieu-incidenten, moeten zoveel mogelijk worden beperkt, zodat de kwaliteit van ons leefmilieu en onze werkomgeving ten dienste van de omgeving en medewerkers positief worden beïnvloed. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:


  • Voldoen aan de gangbare wet- en regelgeving en beheersing van milieurisico's.
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van ons bedrijf.

Hergebruik en recycling materialen

Het maximaal uitsorteren van de verschillende afvalstromen met het oog op recyclage en hergebruik van materialen is hier een voorbeeld van. Maar ook het hergebruik van restmaterialen, herstofferen van meubels, het werken met gecertificeerd hout, het beperken van de CO2 uitstoot en het aanbieden van poedercoat in plaats van verchromen.


Continu verbeteren

Een belangrijk aspect van het managementsysteem ISO 14001 is dat op een systematische wijze continu wordt gestreefd naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit en milieu. Een voorbeeld hiervan is het continu efficiënter maken van de productieprocessen door efficiënter gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en energie.


Lees meer over duurzaamheid binnen Artifort