Solid core

Solid core

Solid core surface – Arpa Fenix

 • V93 Bianco Kos 0032

  V93 Bianco Kos 0032

 • V94 Grigio Efeso 0725

  V94 Grigio Efeso 0725

 • V95 Nero Ingo 0720

  V95 Nero Ingo 0720

 • V96 Verde Comodoro 0750

  V96 Verde Comodoro 0750

 • V97 Rosso Jaipur 0751

  V97 Rosso Jaipur 0751

Solid oak (oil)

 • 01 Black (oiled)

  01 Black (oiled)

 • 02 Pure (oiled)

  02 Pure (oiled)

 • 03 Natural (oiled)

  03 Natural (oiled)

 • 04 Pistache (oiled)

  04 Pistache (oiled)

 • 05 Charcoal (oiled)

  05 Charcoal (oiled)

 • 06 Intense black (oiled)

  06 Intense black (oiled)

Solid oak (transparent lacqer)

 • Solid oak wood (transparant lacquered)

  Solid oak wood (transparant lacquered)